VIII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Udaru Mózgu

Udar mózgu - farmakoterapie

map-marker Kielce

calendar3 9 - 10 czerwca 2022 r.

 

Organizatorzy Naukowi

Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

www.ptum.com.pl

we współpracy z

Kliniką Neurologii w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Wydarzenie pod patronatem

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Dr hab. n. med., prof. UJK Piotr Sobolewski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

Członkowie

Dr n. med. Jacek Antecki
Dr Joanna Angrot-Rydzewska
Dr n. med. Edyta Brelak
Dr hab. n. med., prof. UJK Waldemar Brola
Dr hab. Kamil Chwojnicki
Mgr Katarzyna Czarnecka
Prof. Anna Członkowska
Dr Przemysław Dąbkowski
Dr hab. n. med. Michał Farkowski
Dr n. med. Iwona Halczuk
Prof. Dalius Jatužis
Prof. Radosław Kaźmierski
Prof. dr hab. n. med. Adam Kobayashi
Dr hab. n. med., prof. SUM Anetta Lasek-Bal
Prof. Sławomir Michalak
Dr Maciej Młodnicki
Dr n. med. Piotr Pedowski
Dr n. med. Katarzyna Piec
Prof. Ewa Pilarska
Prof. Iwona Sarzyńska-Długosz
Dr n. med. Katarzyna Starzyk
Dr hab. n. med. Jacek Staszewski
Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej
Dr n. med. Paweł Wałek
Dr n. med. Marcin Wiącek
Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska
Dr n. med. Adam Wiśniewski
Dr n. med. Joanna Wojczal
Prof. Beata Wożakowska-Kapłon

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Dr hab. n. med., prof. UJK Piotr Sobolewski

Członkowie

Dr n. med. Jacek Antecki
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Dr n. med. Ignacy Lubiński

 

 

Biuro Organizacyjne / Organizator Logistyczny

 

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21

GSM 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl • www.skolamed.pl