VIII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Udaru Mózgu

Udar mózgu - farmakoterapie

map-marker Kielce

calendar3 9 - 10 czerwca 2022 r.

 

Program naukowy

Miejsce obrad:

Grand Hotel Kielce
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

 

Czwartek, 9 czerwca 2022

Grand Hotel Kielce, sala Dębowa i sala Cisowa, Centrum Konferencyjne (parter)

 
9:15 – 9:35      Rozpoczęcie Zjazdu

 

9:35 – 11:15     Sesja Inauguracyjna

Przewodniczą: Prof. Anna Członkowska, Prof. Dalius Jatužis

  9.35 – 10.00  Wytyczne AHA/ASA na temat prewencji udaru mózgu / TIA u pacjentów z udarem - Prof. Anna Członkowska (Warszawa)

10:00 – 10:25  Leczenie przeciwzapalne w udarze niedokrwiennym mózgu - Dr hab. n. med., prof. SUM Anetta Lasek-Bal (Katowice)

10.25 - 10.50   TIA – current guideline - Prof. Dalius Jatužis (Wilno, Litwa)

10.50 – 11.15  Dyskusja

 

11.15 – 11.30   Przerwa kawowa
 
11.30 – 12.00    Sesja satelitarna firmy Ever Pharma

Cerebrolizyna - czy może nas jeszcze zaskoczyć? - Prof. Sławomir Michalak (Poznań)

 

12.00 – 14.00   Sesja I.

Przewodniczą: Prof. Sławomir Michalak, Dr hab. n. med., prof. UJK Waldemar Brola

12.00 – 12.25  Monitorowanie bezpieczeństwa terapii przeciwkrzepliwej - Prof. Sławomir Michalak (Poznań)

12.25 – 12.50  Intensywna terapia u pacjenta z udarem mózgu - Dr hab. Kamil Chwojnicki (Gdańsk)

12.50 – 13.15  Zasady płynoterapii, leczenie hiper- i hiponatremii u pacjenta z udarem mózgu - Dr n. med. Marcin Wiącek (Rzeszów)

13.15 – 13.40  Leczenie depresji poudarowej  - Dr hab. n. med., prof. UJK Waldemar Brola (Końskie/Kielce)

13.40 – 14.00  Dyskusja

 

14.00 – 15.00   Obiad

Grand Hotel Kielce, sala Hyperion (poziom -1)

 

15.00 – 15.20   Wykład pod patronatem ISPL Medical / Acandis

Planowa i ostra trombektomia ze zwężeniem lub rozwarstwieniem, wykonana dedykowanym stentem CREDO i NeuroSpeed PTA cewnikiem balonowym - Dr n. med. Piotr Pedowski (Koszyce, Słowacja)

 

15.20 – 17.00   Sesja II.

Przewodniczą: Prof. Radosław Kaźmierski, dr hab. n. med., prof. UJK Piotr Sobolewski

15.20 – 15.45  Monitorowanie terapii przeciwpłytkowych - Dr n. med. Adam Wiśniewski (Bydgoszcz)

15.45 – 16.10  Amyloidoza łańcuchów lekkich - Prof. Radosław Kaźmierski (Poznań/Zielona Góra)

16.10 – 16.35  Od zakrzepicy żył kończyn dolnych do udaru mózgu - Dr hab. n. med., prof. UJK Piotr Sobolewski (Sandomierz/Kielce)

16.35 – 17.00  Aktualne wytyczne ACC na temat postępowania z pacjentami po udarze mózgu i TIA przetrwałym PFO - Prof. Grzegorz Kozera (Gdańsk)

 

17.00 – 17.20 Debata sponsorowana przez firmę Pfizer

„Profilaktyka wtórna udaru mózgu – komu i kiedy włączyć NOAC?”

Prof. dr hab. n. med. Adam Kobayashi, dr hab. n. med. Michał Farkowski

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

 

17.20 – 17.35  Przerwa kawowa

 

17.35 – 18.35 Sesja III. Zamykanie uszka lewego przedsionka u pacjenta neurologicznego z migotaniem przedsionków: kiedy, u kogo, jak?

Przewodniczą: Prof. Beata Wożakowska-Kapłon, dr n.med. Paweł Wałek

17.35 – 17.48  Zabiegowa prewencja udaru mózgu: wskazania i kwalifikacja pacjentów do zamknięcia uszka lewego przedsionka  - Dr n. med. Paweł Wałek (Kielce)

17.48 – 18.01  Techniczne aspekty zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia uszka lewego przedsionka  - Dr Maciej Młodnicki (Kielce)

18.01 – 18.14   Zabiegi przezcewnikowej implantacji okludera do uszka lewego przedsionka okiem echokardiografisty - Dr n. med. Katarzyna Starzyk (Kielce)

18.14 – 18.27   Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe u pacjentów  po zamknięciu uszka lewego przedsionka - Dr Przemysław Dąbkowski (Kielce)

18.27 – 18.35   Podsumowanie, Q&A - prowadzący i wykładowcy

 

18.35   Kolacja

Grand Hotel Kielce, sala Hyperion (poziom -1)

 

 

Piątek, 10 czerwca 2022

Grand Hotel Kielce, sala Dębowa i sala Cisowa, Centrum Konferencyjne (parter)

 

  7.30 – 9.00 Warsztaty Inicjatywy Angels

1.    Neurobrazowanie w udarze mózgu - Dr n. med. Joanna Wojczal (Lublin)

2.    Czy wyniki badania QASC zmieniły  postępowanie w opiece nad pacjentem z ostrym udarem mózgu? - Dr hab. n. med., prof. UJK Piotr Sobolewski (Sandomierz/Kielce)

3.    Trening symulacyjny w udarze mózgu – czego nauczyła nas pandemia? - Prof. Grzegorz Kozera (Gdańsk)

 

  9.00 - 10.15 Sesja IV. Nowe wytyczne w terapii udaru mózgu

Przewodniczą: Prof. Ewa Pilarska, Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej

  9.00 –   9.25  Wytyczne leczenia udaru mózgu u dzieci - Prof. Ewa Pilarska (Gdańsk)

  9.25 –   9.50  Terapia zaburzeń lipidowych u pacjenta z udarem mózgu – nowe leki - Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej (Lublin)

  9.50 – 10.15 Wytyczne ESO na temat leczenie nadciśnienia tętniczego w ostrym udarze mózgu oraz krwotoku śródmózgowym - Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska (Toruń)

 

10.15 – 10.30  Przerwa kawowa

 

 10.30 – 11.00 Wykłady sponsorowane

10.30 – 10.45  Wykład sponsorowany przez firmę Guna Medical / Ambra Group

Kolagen w terapii poudarowego bólu barku u pacjentów hemiplegicznych - Dr Joanna Angrot-Rydzewska (Kraków)

10.45 – 10.55  Prezentacja firmy Nutricia

Żywienie medyczne pacjentów po udarze mózgu - Mgr Katarzyna Czarnecka (Kielce)

10.55 – 11.00  Dyskusja

 

11:00 – 12.00 Sesja V.

Przewodniczą: Dr hab. n. med. Jacek Staszewski, Dr n. med. Joanna Wojczal

11.00 – 11.25  Przyczyny niepowodzeń leczenia reperfuzyjnego udaru mózgu - Dr hab. n. med. Jacek Staszewski (Warszawa)

11.25 – 11.50  Czy najnowsze leki przeciwpadaczkowe mają zastosowania w padaczce poudarowej - Dr n. med. Iwona Halczuk (Lublin)

11.50 – 12.00  Dyskusja

 

12.00 – 12.20 Wykład sponsorowany przez firmę Ipsen

Leczenie spastyczności poudarowej - Prof. Iwona Sarzyńska-Długosz (Warszawa)

 

12.20 – 13.40 Sesja VI. Doktoraty młodych neurologów

Przewodniczą: Dr hab. n. med., prof. UJK Piotr Sobolewski, Prof. Grzegorz Kozera

12.20 – 12.40  Ocena reaktywności wazomotorycznej tętnicy środkowej mózgu za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z łuszczycą - Dr n. med. Katarzyna Piec (Bydgoszcz)

12.40 – 13.00  Analiza porównawcza czynników logistycznych u pacjentów z krwotocznym i niedokrwiennym udarem mózgu - Dr n. med. Edyta Brelak (Kielce)

13.00 – 13.20  Czynniki ryzyka udaru mózgu w obszarach miejskich i wiejskich - Dr n. med. Jacek Antecki (Kielce)

13.20 – 13.40  Okołozabiegowe wartości ciśnienia tętniczego a wyniki leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej - Dr n. med. Marcin Wiącek (Rzeszów)

 

13:40 – 15.00 Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

 

15.00 – 15.15 Podsumowanie i zamknięcie obrad VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

 

Obiad i wyjazd uczestników

 

 

Wydarzenia towarzyszące

Poniższe wydarzenia nie są częścią VIII Zjazdu PTUM

 

Piątek, 10 czerwca 2022

 

16.00 – 17.20 Warsztaty szkoleniowe Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego  pod patronatem firmy Kosmed

Grand Hotel Kielce, sala Dębowa, Centrum Konferencyjne (parter)

16.00 – 16.20  Diagnostyka różnicowa zespołów pozapiramidowych z użyciem TCS - Dr hab. Marta Skowrońska (Warszawa)

16.20 – 16.40  Diagnostyka różnicowa drżenia mięśniowego za pomocą USG - Prof. Radosław Kaźmierski (Poznań/Zielona Góra)

16.40  - 17.00  Kwalifikacja pacjenta do zabiegów naprawczych na tętnicy szyjnej – studium przypadku - Dr n. med. Tomasz Tomczyk (Poznań)

17.00  – 17.20  Leczenie trombolityczne zatoru do tętnicy środkowej siatkówki – studium przypadku - Dr Rafał Kaczorowski (Rzeszów)

 

17.20 – 18.30 Walne zebranie Sekcji Neurosonologii PTN

Grand Hotel Kielce, sala Dębowa, Centrum Konferencyjne (parter)

 

18.30 Kolacja

Grand Hotel Kielce, restauracja Oranżeria (poziom -1)

 


Sobota, 11 czerwca 2022

 

Egzamin na certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Grand Hotel Kielce, sala Kasztanowa i sala Klonowa, I piętro

  9.00 – 10.00      Część teoretyczna

10.30 – 14.00      Cześć praktyczna